B2B PROFIL

Flertalet av KG:S KöKs produkter kan fås med egen design, Melodiägget, Cregg och ALdente kan skräddarsys med egen design, egna melodier samt egen instruktionsbok. Fire Wire kan fås med egen design på förpackningen alt Privatlabel samt egen logga eller inskription på Firewirens bricka.

© Copyright 2011 KG:s KÖK