EZ Yolk

EZ Yolk, Är en smart innovation som enkelt separerar ägg. EZ Yolk (Easy Yolk) suger upp ägggulan och därefter kan man förflytta den till avsedd plats. Inget mer kladd och spill vid äggseparering.

© Copyright 2011 KG:s KÖK