Produkter fackhandel

Produkter Fackhandeln

KG:s kök är ett företag med ägget i centrum, på vår resa att finna unika användingsbara produkter kring ägg har även funnit en rad andra produkter som vi idag arbetar med. Vi är framför allt stolta över vårat flexibla grillspett Firewire som öppnar nya möjligheter inom grill och matlagning.

© Copyright 2011 KG:s KÖK