SOI

SOI- Är en hanväsklampa som automatiskt aktiveras när du rörvid den, den stänger av sig själv. Med denna högteknologiska produkt hittar du alltid dina saker i handväskan.

© Copyright 2011 KG:s KÖK